HISTORIA


    Nasz Dom to niezwykłe miejsce. Jest bowiem zabytkiem. Była to willa rodziny Zamoyskich wybudowana w 1923 r. na wzniesieniu Folwarcznej Góry. W 1938 r. w willi tej zamieszkali Róża  i Jan Zamoyscy. Wkrótce na pamiątkę żony ostatniego, XVI Ordynata, Róży z Żółtowskich Zamoyskiej, posiadłość nazwano "Rózinem". Róża cieszyła sie wielką życzliwością i szacunkiem ludzi, za swoją pełną poświęcenia i odwagi postawę w latach wojny i okupacji. Zyskała przydomek "Anioła Dobroci". Na zawsze w ludzkich sercach pozostanie wdzięczność dla Róży i Jana Zamoyskich za uwolnienie ze zwierzynieckiego Obozu Przejściowego kilkuset małych dzieci. W latach powojennych w budynku powstała ochronka dla sierot. W latach 50-tych Państwowy  Dom Dziecka. Obecnie to nasz wspaniały Dom.

 

 

Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu powstał 01.09.1946 roku w zabytkowej willi  Jana i Róży Zamojskich. Od tego czasu, z krótkimi przerwami na remont budynku w latach 1993 – 1995 funkcjonuje do dziś.

Reforma administracyjna i rozszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego spowodowało przyjęcie form opieki całkowitej nad dzieckiem przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej.
Od 01.01.1999 roku Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu podlega Starostwu Powiatowemu w Zamościu, a bezpośrednio Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
        Nasz Dom jest placówką socjalizacyjną, całodobową, która zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom od 10 roku życia do pełnoletniości. Od 01.01.2012 r., po wejściu w życie nowej ustawy „ O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”, dzieci uczące się, mogą przebywać w placówce do 25 roku życia.  Do Domu kierowane są dzieci z terenu powiatu zamojskiego, województwa lubelskiego, a w miarę posiadanych wolnych miejsc
z innych powiatów Polski. Zgodnie z obowiązującymi standardami może zamieszkać w nim 30 dzieci.
      Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest w trzech grupach – rodzinkach. Przebiega w atmosferze i warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Od 2001 roku główny nacisk położono  na indywidualizację procesu wychowania oraz na współpracę z rodziną dziecka.
Zgodnie z założeniami reformy aktualnie pobyt dzieci w domu dziecka powinien być tymczasowy. Dlatego nasz Dom prowadzi pracę z rodzinami dzieci w kierunku umożliwienia im powrotu do domu rodzinnego. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe poszukuje rodzin zastępczych, a dla młodszych dzieci adopcyjnych.
Dla wychowanków skazanych na opiekę instytucjonalną poszukujemy rodzin zaprzyjaźnionych oraz pracujemy w kierunku ich efektywnego usamodzielnienia.

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich