O NAS

Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu jest całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 30 dzieci pozbawionych opieki i wychowania przez rodziców.

W Domu przebywają dzieci od 10 roku życia, a w przypadku rodzeństwa młodsze, do 25 lat, jeżeli uczą się. 

Misją Domu jest zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości, w atmosferze zbliżonej jak najbardziej do domu rodzinnego. Budowanie emocjonalnej więzi zastępczej pomiędzy pracownikami Domu a wychowankami stanowi fundament pracy opiekuńczo - wychowawczej. 

Duże znaczenie w statutowej działalności Domu ma także utrzymywanie więzi dziecka z rodziną  i umożliwienie jego powrotu do rodziny.

Dom realizuje zadania przez współpracę z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, szkołami do których uczęszczają wychowankowie, ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi, asystentami rodziny.

Dom jest otwarty na środowisko. Szczególnie cenimy sobie współpracę z Klubem Wolontariusza "Przyjaźń", działającym przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu oraz Szkolnym Kołem PCK przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Ma na celu nawiązanie kontaktów z wychowankami Domu, wspólne spędzanie czasu wolnego poprzez zabawę i pomoc w nauce.

Od 2011 r. Dom zaprzyjaźnił się z Zespołem Szkół Społecznych "STO" im.Pawła Jasienicy w Warszawie. Dzięki tej znajomości nasi wychowankowie już trzykrotnie uczestniczyli w kilkudniowej wycieczce do stolicy, zorganizowanej przez nauczycieli, uczniów i  ich rodziców. 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich